Membership

Membership Basic
199,000đ

499.000đ

✅ Được đăng ký miễn phí 10 khóa học dưới 100K
(Chỉ 19K/Khóa học)
Xem Những Khóa Học Dưới 100K


✅ Sau 7 ngày nếu không đăng ký hết 10 khóa thì lượt đăng ký miễn phí còn lại sẽ bị mất.
✅ Khóa học đã đăng ký sẽ được sở hữu trọn đời
Đăng ký
Membership Gold
999,000đ

1.999.000đ

✅ Mỗi ngày được đăng ký miễn phí 3 khóa học dưới 150K, liên tục trong vòng 12 tháng (1080 khóa)

(Siêu rẻ chỉ còn 1K/Khóa học)
Xem Những Khóa Học Dưới 150K


✅ Được tặng miễn phí 2 khóa học 199k
✅ Khóa học đã đăng ký sẽ được sở hữu trọn đời
Đăng ký

Lưu ý: Chính sách Membership mới bắt đầu được áp dụng từ ngày 9/5/2024. Thành viên đăng ký Membership trước ngày 9/5/2024 sẽ áp dụng chính sách cũ.