Hướng dẫn nhận khóa học

B1: Tìm khóa học cần mua và chọn Thanh Toán NgayB2: Điền đầy đủ thông tin vào ô
  • (1) Tên của bạn
  • (2) Email đăng nhập
  • (3) Mật khẩu đăng nhập
  • (4) Chọn phương thức chuyển khoản
  • (5) Đặt hàng
Hướng dẫn mua khóa học 2B3: Kiểm tra lại đơn hàng và chuyển khoản (nội dung ck là mã đơn hàng)B4: Nhận khóa học
  • Vào Tài Khoản chọn mục Đơn Hàng để nhận khóa học
Chú ý: Nếu trong vòng 3-5 phút mà đơn hàng chưa được kích hoạt thì hãy liên hệ trực tiếp với admin qua 0588285128